facebook

Университетски архив

 

Университетски архив

 

Университетският архив на НБУ е структура, чиято основна задача е на основата от дарени на университета документи, да оформя лични фондове на преподаватели на НБУ, както и на изтъкнати български учени, писатели и артисти. Замислен като отворен за публичен достъп научен център, който да произвежда конкретни резултати от изследванията върху българската история, наука и култура, чрез максималното оптимизиране на дейностите по обработката и публикацията на особено интересните материали, „Университетски архив“ дава бърз достъп на изследователите до това културно наследство.

Съществуващ близо 15 години под името „Център за документи и архивни фондове“ и преименуван от 1 август 2016 г., „Университетски архив“ изпълнява следните дейности:

  • събиране, обработка и популяризиране на дарените на Университета архиви на български учени, писатели и културни дейци;
  • провеждане на изследователски и издателски проекти съвместно с Библиотеката, Издателството и департаментите на НБУ;
  • работа по съвместни проекти с Държавна агенция „Архиви“, Националния музей за изобразително изкуство, Националния литературен музей, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и др.;
  • контрол и методическа помощ при изпълнението на Наредбата за институционалния архив на НБУ.

Уважението към историята и традициите, към дарителските актове е изразено и документирано в Нов български университет чрез именуването на аудитории и представянето в тях на кратки документални експозиции, разказващи за живота и дейността на тези едри фигури на българската наука и култура, чиито архиви постъпват за съхранение в Университетски архив.

 

 

Тук се съхраняват личните архиви на философите проф. Иван Саръилиев и проф. Цеко Торбов, на художника проф. Васил Стоилов, на историците проф. Петър Мутафчиев, акад. Вера Мутафчиева и проф. Пламен С. Цветков, на епиграфа проф. Георги Михаилов, на археолога ст. н. с. Магдалина Станчева, на видния траколог проф. Александър Фол, на театрала проф. Кръстьо Мирски, на оперната певица проф. Райна Михайлова, на композиторите проф. Милчо Левиев и проф. Симо Лазаров, на изкуствоведите проф. Любен Прашков и проф. Любомир Миков, на строителния инженер проф. Хаския Нисимов, на литераторите Атанас Славов, Николай Дончев, Малчо Николов и проф. Никола Георгиев, на езиковеда проф. Мирослав Янакиев, на преводачката и специалист по сравнително литературознание проф. Лиляна Минкова, на юриста доц. Кристиан Таков, на проф. Богдан Богданов, както и отделни документи, свързани с живота и делото на други видни българи. За привличането на това голямо архивно богатство заслуга има цялата университетска общност.

 

Статут на Университетския архив на НБУ

 

 

Корпус 3, етаж 4

 

Стая 403

Директор:
Иван Звънчаров
тел. 02/8110493, в. 34031
e-mail: izvancharov@nbu.bg

 

Стая 401

Специалист-архивист:

д-р Александра Трифонова
тел. 02/8110483, в. 34011
e-mail: atrifonova@nbu.bg

 

Стая 404

Специалист-архивист:

д-р Пламен Буланов
тел. 02/8110297, в. 34041
e-mail: pbulanov@nbu.bg 

 

Стая 402

Димитър Димов
тел. 02/8110442, в. 34021 
e-mail: ddimov@nbu.bg

Институт за изследване на близкото минало

Всеки работен ден от 9:30 до 13:30 ч.

 

 

 

 Център за книгата във Фейсбук