facebook

Университетски архив

Архив на събитията

arhiv-na-subitiyata-1_959x399_pad_478b24840a

Изложба „CHRISTO – из колекцията на Атанас Славов“

 • 2006 г.
 • Създаване на фонд „Български философски архив“

   

  Центърът създава фонд „Български философски архив“, чиято цел е да събира и проучва философското наследство в България. Във връзка с това се осъществяват контакти с преподаватели и изследователи на българската философска култура, като ЦДАФ събира и публикува на своята страница ценна информация от тази слабо проучвана и интересна област. Голямо предимство за Центъра е, че разполага в своята колекция с архивите на философите проф. Иван Саръилиев и проф. Цеко Торбов. Повече информация за работата по фонд „Български философски архив“ може да се намери на съответния линк на нашата страница или тук.

   

  ЦДАФ в ново помещение

   

  В края на 2006 г. ЦДАФ се премести от 2-ри корпус на НБУ в сградата на Библиотеката.

 • 2007 г.
 • Нови постъпления към личен фонд „Проф. Иван Саръилиев“

   

  В началото на февруари 2007 г. дарителите на фонд „Проф. Иван Саръилиев“ любезно ни предоставиха част от личната библиотека на философа, включваща книги от А. Бергсон, Дж. Бъркли, Ф. Шилър и др.

   

  Нови постъпления към личен фонд „Проф. Васил Стоилов“

   

  През април 2007 г. дарителката на личен фонд „Васил Стоилов“ г-жа Явора Стоилова любезно предостави допълнително дарение към фонда, с което настоящата колекция значително се обогатява.

   

  Превод на първата тетрадка от дневниците на проф. Саръилиев

   

  В началото на септември 2007 г. Центърът осъществи разчитането и превода на първата тетрадка от дневниците на проф. Саръилиев. Изключително интересен текст на един български студент в Париж от началото на XX в. Интересно е и това, че в основната си част той е писан на френски език. Подбрани части от него в превод на Анна Стоименова и под редакцията на Иглика Луканова може да се види на страницата на Центъра или тук.

   

  Привличане на нов фонд

   

  През ноември 2007 г. в Центъра постъпи поредното дарение – архивът на проф. д-р Любен Прашков (1931–2007). Проф. Прашков е виден реставратор и изкуствовед, създател на катедрата „Консервация и реставрация“ в Художествената академия, декан на Факултета за приложни изкуства на Академията от 1983 до 1985 г. От 1992 г. той е ръководител на специалност „Иконография“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и автор на първите програми в специалността. Дарението съдържа изключително богат снимков и ръкописен материал, който ще бъде от голям интерес за всеки интересуващ се от иконография, реставрация и консервация, средновековно изкуство и история на изкуството. Предстои обработката на новосъздадения личен фонд „Проф. Л. Прашков“.

   

  Georgi Mihailov. SCRIPTA MINORA

   

  През 2007 г. в поредицата „Университетска библиотека“ е публикувано заглавието Georgi Mihailov. SCRIPTA MINORA. Книгата съдържа дванадесет статии от големия изследовател на древните езици и култури проф. Георги Михаилов. Написани на френски и италиански език и така достъпни и за научната общност извън България, тези съчинения са част от продължителния труд на проф. Михаилов в областта на гръцката и тракийската епиграфика и ономастика. Книгата отразява първите стъпки в проучването и популяризирането на архива на проф. Михаилов, който се съхранява в Центъра за документи и архивни фондове на НБУ. Съставители на изданието са Петър Димитров и Георги Гочев.

 • 2008 г.
 • Аудитория „Проф. Георги Михаилов“

   

  В началото на 2008 г. в ЦДАФ е изработена експозиция за аудитория 413 в корпус І „Проф. Георги Михаилов“.

      

    

  Привличане на нов фонд

   

  През юни 2008 г. в ЦДАФ постъпи архивът на проф. Александър Фол, д.и.н. Дарението е направено от проф. Валерия Фол, д.и.н., и Александра Фол.

   

  Превод и публикуване на още части от дневниците на проф. Иван Саръилиев

   

  През септември 2008 г. приключи поредният проект за превод и публикуване на дневниците на проф. Саръилиев. Текстът може да бъде открит на страницата на фонда.

   

  Привличане на нов фонд

   

  През ноември 2008 г. в ЦДАФ постъпи втората голяма част от архива на проф. Цеко Торбов, както и архивът на Валентина Топузова. Дарението е направено от ст.н.с. II ст. д-р Илия Русев.

   

  Привличане на нов фонд

   

  През декември 2008 г. в ЦДАФ постъпи архивът на проф. Кръстьо Мирски. Дарението е направено от г-жа Светлана Мирска и г-н Йордан Стоичков. Кр. Мирски е дългогодишен преподавател в Театралната академия в София и режисьор в Народния театър „Иван Вазов“.

 • 2009 г.
 • Проф. Цеко Торбов

   

  На 15 април 2009 г. по повод честването на 110 години от рождението на проф. Цеко Торбов в Софийския университет ЦДАФ участва с презентация на архивното наследство на проф. Торбов, което се съхранява в НБУ.

   

  „Аз нося вашето смирение“

   

  Издаване на книга за Николай Лилиев: „Аз нося вашето смирение“ с автор Надежда Александрова. В средата на месец май 2009 г. с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, ЦДАФ подготви и издаде книгата на Н. Александрова за Николай Лилиев. Тя е резултат от дългогодишния интерес на автора към творчеството и живота на Лилиев и е основана на множество архивни материали, част от които се намират в колекцията на ЦДАФ.

 • 2010 г.
 • „Стоян Михайловски - поет, трибун, мислител“

   

  Издаване на книгата „Стоян Михайловски - поет, трибун, мислител“ от Иван Богданов. През май 2010 г. с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ ЦДАФ реализира поредния си проект. Тази книга е резултат от десетгодишен изследователски труд на Иван Богданов в архива на Стоян Михайловски, в библиотеки, в обществени и частни архиви, на разговори и кореспонденция с много лица – близки и приятели на поета трибун. И повече от половин век след появяването си, тази книга отново може да се определи като ценен източник на знания за една от най-интересните и значими личности в нашата литературна история. Но когато се появява за пръв път, само три години след установяването на комунистическата власт в България, книгата е отречена от властващата тогава литературна критика, а на нейния автор е отнето правото да публикува в продължение на повече от десет години. Новото издание повтаря дословно първото, като в три приложения го обогатява с щрихи от споменатия документалния контекст. Тематично приложенията съдържат: документи в архива на Иван Богданов, негови публикации за Стоян Михайловски и критиката за този му комплексен дългогодишен труд, който включва освен книгата и изданията, и публикациите на Иван Богданов по темата за времето между 1938–1947 г.

 • 2011 г.
 • „Кръстьо Мирски - театрал европеец“

   

  През месец май, с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, излезе книгата „Кръстьо Мирски - театрал европеец“. Книгата беше представена на специална премиера на 27.05.2011 г. на камерната сцена на Сатиричен театър „Алеко Константинов“. Сред публиката бяха известни актьори, театрали, ученици и приятели на проф. Мирски. Изданието е резултат от проект, който започна своята реализация преди повече от две години. Съставител, подбор и редактор на изданието е ст.н. с. I ст. Кристина Тошева. Книгата е плод на продължителна и тежка работа върху архива на проф. Мирски - изтъкнат и многогодишен режисьор в Народния театър, както и преподавател в Театралната академия. В изданието са включени материали от творческата дейност на режисьора, интервюта, публикации и лекции. Особено важна част представляват лекциите, които са снети от магнетофонни записи, правени от самия Мирски по време на неговите лекции. Тук предлагаме някои от отзивите за събитието в медиите.

  Рецензия във вестник „Култура“ от 17.06.2011 г.

   

  „Война в ефира“ 

   

  Участие на материали (кореспонденция, фотографии и аудиозаписи) от фонд „Атанас Славов“ в изложбата „Война в ефира“, организирана по повод навършването на 60 години от първото излъчване на радио „Свободна Европа“ на български език. Изложбата е открита на 11 ноември 2011 г. в Музея на МВР в гр. София.

  Държавна агенция „Архиви“

  Държавна сигурност

   

 • 2012 г.
 • Изложба „CHRISTO – из колекцията на Атанас Славов“

   

  Изложба „CHRISTO – из колекцията на Атанас Славов“. В периода 18–30 януари 2012 г. в коридорните пространства на Корпус 2 (етаж 4), както и в Център по изкуства на Нов български университет, беше експонирана изложбата, посветена на Христо Явашев – Кристо (световноизвестен художник от български произход) и изработена от друг българин, живял дълго време в САЩ – писателят Атанас Славов. Представена е от Славов през 1995 г. в градовете Габрово (родният град на Христо Явашев) и Сливен (където е роден Атанас Славов), по повод навършване на 60 години от рождението на Christo. Представени бяха 40 пана с размер 50х70 см от близо седемдесетте, които Славов е подготвил през 1995 г. Откриването на експозицията беше свързано с „Първите Атанасславови четения“, проведени през месец януари 2011 г. в НБУ, на Атанасовден, под организацията на Департамент „Нова българистика“. Колекцията е малка част от архивното наследство на Атанас Славов (1930–2010), което е дарено лично от него през 2004 г. и се съхранява в Център за документи и архивни фондове на Нов български университет.

  Част от материалите за изложбата могат да бъдат разгледани на страницата на Научния електронен архив на НБУ.

      

   

  „Философия и биография“

   

  Излезе от печат монографията „Философия и биография“ с автор Ясен Захариев (София, Издателство на НБУ). Тя представлява научно изследване върху историята на българската философия. В него чрез съчетаване на биографичен и микроисторически подход се изследват животът и научното творчество на проф. Иван Саръилиев (1887–1969), като се достига до обобщения за някои съществени черти на българската философска традиция. Същевременно в книгата се разработва и предлага оригинална методология за историко-философски анализ. Изследването се основава на задълбочено многогодишно проучване на проф. Иван Саръилиев и неговото документално наследство, съхранявано в ЦДАФ и в Централния държавен архив на Република България.

   

  „Класическа епиграфика“

   

  През месец юни 2012 г. излезе от печат книгата „Класическа епиграфика“ от Георги Михаилов (1915–1991) (София, Издателство на НБУ). Машинописният оригинал на труда се съхранява в ЦДАФ – личен архивен фонд „Георги Михаилов“.

 • 2013 г.
 • Фотографии за „Европеана“

   

  Центърът за документи и архивни фондове и Библиотеката на Нов български университет съвместно с Фондация „НАБИС“ взеха участие в международния проект „EuropeanaPhotography“, чиято цел е да интегрира в Европейската дигитална библиотека „Europeana“ уникални и качествени дигитални изображения от първите сто години на фотографията (1839–1939 г.). За дигитализиране бяха подбрани и предоставени 125 фотографии от съхраняваните в ЦДАФ лични архивни фондове на изтъкнати наши учени и творци – професорите Цеко Торбов, Иван Саръилиев, Георги Михайлов и Атанас Славов. Сред предложените за публикуване портретни, групови и пейзажни снимки има както множество отразяващи моменти от обикновения, всекидневен живот, така и увековечили някои изключителни и по-любопитни събития от българската действителност през първите четири десетилетия на ХХ век (каквато е например снимката от голямото земетресение в Търново и Търновско през лятото на 1913 г.; интерес представляват и снимките от конгресите на лозарите и на Българския вегетариански съюз от 1926 и 1936 г.). Могат да се видят и красиви изгледи от Сливен и околността му, изучаващите история на София ще открият фотографии, запечатали спомена за някои столични улици и сгради преди 1944 г.

   

  Среща на университетски архивисти

   

  На 25 октомври 2013 г. в Заседателната зала на Библиотеката на НБУ се състоя втората среща на архивистите от по-големите университети в страната. Присъстваха представители на НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, НСА, НАТФИЗ, ТУ – София. Предмет на обсъждане беше възможността да се създаде сдружение на университетските архивисти в България.

   

  ЦДАФ в нови помещения

   

  В края на октомври 2013 г. ЦДАФ се премести в нови помещения – офиси № 02 и 03 на територията на Центъра по изкуства.

   

  Малчо Николов. Златорожки страници.

   

  В края на 2013 г. е публикуван сборник с текстовете (статии и рецензии) на критика Малчо Николов, печатани от 1920 г. до 1943 г. на страниците на сп. „Златорог“. Изданието последява и най-съществените моменти от личната и творческата биография на Малчо Николов, чрез подбрани документи от архива на критика, част от който беше дигитализиран в ЦДАФ. Съставител, редактор и автор на предговора е Надежда Александрова, работила по това издание на Нов български университет заедно с внучката на Малчо Николов г-жа Райна Янчева.

 • 2014 г.
 • Обновяване на аудитория 310 „Проф. Петър Мутафчиев“

   

  Госпожа Рада Мутафчиева, дъщеря на Вера Мутафчиева и внучка на Петър Мутафчиев, дари на Център за документи и архивни фондове работни картотеки, книги и знакови вещи на дядо си, като някои от тях вече са част от обновената през месец февруари експозиция в 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“.

     

   

  Архивология

   

  През месец март 2014 г., с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, беше публикуван сборник с трудове на Иван Богданов, посветени на архивистиката. Книгата е озаглавена „Архивология“ – по заглавието на монография на Богданов със същото име, включена в този сборник, съставен от проф. Стефка Петкова и Иван Звънчаров. Появата на книгата е в резултат на дългогодишна подготовка и е част от изпълнение на общ издателски план на университета, свързан с книжовното наследство на Иван Богданов и стартиран през 2010 г., във връзка с навършването на 100 години от рождението на писателя.

   

  Изложба по случай 115 години от рождението на проф. Цеко Торбов

   

  В края на април 2014 г. в коридорното пространство на ЦДАФ (Център по изкуства) беше открита документална изложба, посветена на 115-тата годишнина от рождението на големия български учен, преводач и общественик проф. д-р Цеко Торбов (1899–1987). Показаните архивни материали (биографични документи, документи от научна и обществена дейност, фотографии) проследяват най-важните моменти от жизнения и творческия път на „несломения кантианец“.

        

   

  Изложба „40 години тракийска изложба по света“

   

  На 4 ноември 2014 г. в зала „Архиви“ на Държавна агенция „Архиви“ беше открита юбилейна изложба, посветена на 40 години от първото представяне на тракийските съкровища по българските земи. За експозицията ЦДАФ предостави документи от личните фондове на проф. Александър Фол (включително и от най-новите постъпления, специално дарени от проф. Валерия Фол във връзка с изложбата, за което й изказваме най-сърдечни благодарности), на проф. Георги Михаилов и проф. Магдалина Станчева.

   

  Изложба „Послания. Рисунки от архива на НБУ“

   

  На 11 декември 2014 г. в експозиционните пространства на Учебния музей на Нов български университет беше открита изложба, посветена на 110-годишнината от рождението на големия български художник Васил Стоилов. Представени са неизвестни скици и рисунки, лични документи, ръкописи и вещи от фонд „Проф. Васил Стоилов“. Архивът на проф. Васил Стоилов е сред първите дарения, поставили началото на Център за документи и архивни фондове в НБУ. Изложбата бе осъществена с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на Нов български университет.

    

 • 2015 г.
 • Изложба „95 години от рождението на режисьора Кръстьо Мирски“

   

  27 януари 2015 г.: Откриване на изложба по случай 95 години от рождението на режисьора Кръстьо Мирски.

        

   

  „Траките“

   

  Април 2015 г.: Излиза второто допълнено и преработено издание на книгата „Траките“ на проф. Георги Михаилов под научната редакция на доц. Майя Василева и д-р Владимир Маринов. Ръкописът на монографията, по който беше направено изданието, се съхранява в ЦДАФ – в личен фонд „Проф. Георги Михаилов“.

   

  Институционален архив на НБУ

   

  През месец юни 2015 г. Ректорският съвет на НБУ прие Наредба за институционалния архив на НБУ с приложени към нея Номенклатура и Правилник. Документите бяха подготвяни в един продължителен период от ЦДАФ, със съдействието на цялата университетска общност.

   

  Фонд „Проф. Мирослав Янакиев Николов“

   

  През месец юни 2015 г. ЦДАФ привлече нов фонд – на проф. Мирослав Янакиев Николов. Благодарение на дарителски жест от страна на Мирена Янакиева – негова дъщеря и с подкрепата на г-н Александър Иванов – съратник на професор Янакиев през годините, към колекцията от лични фондове на НБУ бе добавено и името на този знаменит лингвист.

   

  Нови пространства

   

  Юли 2015 г.: Центърът за документи и архивни фондове временно се премества в пространствата на Заседателната зала на Библиотеката на НБУ.

   

  Брошура „Център за документи и архивни фондове“

   

  Август 2015 г.: От печат излиза брошурата „Център за документи и архивни фондове“ по повод навършването на 15 години от първото дарение на архиви за НБУ, което поставя началото на ЦДАФ. Изданието представлява рекламно-информационна брошура, която има за цел да запознае читателите с архивите на НБУ и да популяризира дейността на университета в областта на архивното наследство. Накратко и с помощта на разнообразен илюстративен материал са представени личните фондове в архива. Съставители са Ясен Захариев, Александра Трифонова и Иван Звънчаров, а редактор е Надежда Александрова.

   

   

  Аудитория „Проф. Цеко Торбов“

   

  В края на месец ноември 2015 г. бяха експонирани 10 табла с изображения на документи и вещи на проф. Цеко Торбов и Валентина Топузова-Торбова в аудитория 213 в корпус І, наименувана „Проф. Цеко Торбов“.

   

   

  Аудитория „Проф. Иван Саръилиев“

   

  На 22 декември 2015 г. беше завършена новата постоянна експозиция в аудитория 213 на корпус І – „Проф. Иван Саръилиев“. Екипът на ЦДАФ още веднъж благодари на г-жа Кина Арнаудова, дарила архивното наследство на проф. Саръилиев на НБУ през 1999 г., която и този път подкрепи изработването на експозицията, като временно предостави допълнителни документи и вещи на фондообразувателя.

   

   

  Проф. Райна Михайлова

   

  3 декември 2015 г.: Честване-концерт на 100-годишнината от рождението на проф. Райна Михайлова в Галерия „УниАрт“ на НБУ, организирано от департамент „Музика“ и Център за документи и архивни фондове, със съдействието на БНТ и БНР. Водещ: Проф. Павел Герджиков. Организационен екип: доц. д-р Ясен Захариев, д-р Александра Трифонова, ас. д-р Златка Ангелова и Иван Звънчаров.
  Участват: Илиана Куртева-Кенова и Катерина Симеонова – Нов български университет
  Боян Савов, Веселина Андреева, Климентина Гецова и Мирела Ябанджиева – НМА „Проф. Панчо Владигеров“.
  Пианисти-акомпанятори: доц. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова и Мира Искърова.

    

 • 2016 г.
 • Проф. Лиляна Тодорова Минкова

   

  През месец януари 2016 г. ЦДАФ привлича нов фонд – на проф. Лиляна Тодорова Минкова. С подкрепата на г-н Александър Иванов проф. Минкова дари на НБУ личния си архив, отразяващ нейната дългогодишната и забележителна научна и преводаческа дейност – изследвания върху литературата и културата на Българското възраждане, трудове в областта на русистиката и украинистиката, придобилите особен статут нейни преводи на „Майстора и Маргарита“ от Михаил Булгаков и „Дванайсетте стола“ от Илф и Петров, но и преводи на български език на текстове на Гогол, Достоевски, Чехов, Куприн, Бабел, Шукшин, както и преводи от украински, френски и немски език.

   

  Конференция с международно участие „VI Атанас-Славови четения“

   

  На 18 януари в НБУ се проведе Конференция с международно участие „VI Атанас-Славови четения“, организирана от департамент „Нова българистика“. ЦДАФ взе участие с презентация на архивното наследство на Атанас Славов и с доклад на тема „Вуцидей в багажа на Атанас Славов“, прочетен от Иван Звънчаров.

   

  Проф. Пламен Симеонов Цветков

   

  През месец май 2016 г. Университетският архив прие нов фонд. – на проф. Пламен Симеонов Цветков. Неговата съпруга проф. Рая Заимова, дъщеря им и двамата им сина дариха част от архива на проф. Цветков – емблематична фигура в съвременната българска историческа наука и за Нов български университет, участник в основаването на департамент „История“ в НБУ през 1994 г. и преподавател в университета в продължение на повече от 15 години.

   

  Аудитория „Проф. Пламен Цветков“

   

  На 11 май 2016 г. тържествено е открита наименуваната на проф. Пламен Цветков аудитория 214 в корпус І на НБУ. В залата са експонирани подготвените в Център за документи и архивни фондове табла, проследяващи живота и научната дейност на проф. Цветков.

   

   

  „Университетски архив“

   

  От началото на месец август 2016 г. „Център за документи и архивни фондове“ е включен в новосформираната структура „Център за книгата“ на НБУ и вече се нарича „Университетски архив“.

   

  Нов офис

   

  В средата на месец септември Университетски архив (УА) се премести в нов „прозрачен“ офис, като част от „Център за книгата“ към Администрация на Настоятелството на НБУ. Помещението се намира на партерния етаж на библиотеката, до гардероба.

   

  Национална конференция „Българските архиви – памет за бъдещето“

   

  На 7 октомври 2016 г. се проведе Национална конференция „Българските архиви – памет за бъдещето“, посветена на 65-годишнината на държавните архиви в България. Д-р Александра Трифонова от Университетския архив взе участие в конференцията с доклад на тема „Популяризаторската дейност на Центъра за документи и архивни фондове (Университетски архив от 01.08.2016 г.) на Нов български университет“.

   

  Представяне на книга

   

  На 10 ноември 2016 г. в Центъра за книгата бе Представена книгата „На Бога най-светлия син“ съдържаща текстове, посветени на живота, творчеството и документалното наследство на Димчо Дебелянов.

  Авторът, Надежда Александрова, е литературен историк. Работила е в Националния литературен музей, Столична библиотека и в Центъра за документи и архивни фондове (днес Университетски архив) на НБУ.

 • 2017 г.
 • Седми Атанас-Славови четения: Атанас Славов и кодовете на визуалното

  На 18 януари 2017 г. от 16.00 ч. в книжарницата на корпус 1 в Нов български университет се проведоха Седмите Атанас-Славови четения под надслов „Атанас Славов и кодовете на визуалното“, организирани от Департамент „Нова българистика“ и Център за книгата. Съпътстващи събития на четенията бяха изложбата „Визуалните изкуства в личната библиотека на писателя Атанас Славов“, организирана от Библиотеката на НБУ и презентация на материали от архива на Славов, съхранявани в Университетския архив на НБУ и свързани с дейността му на изкуствовед, сценарист и художник. Водещ на събитието беше доц. д-р Йордан Ефтимов, а дискутанти – доц. д-р Светла Христова, проф. Михаил Неделчев и Иван Звънчаров.

   

  Представяне на сборник за проф. Петър Мутафчиев

  На 21.03.2017 г. в Центъра за книгата на НБУ беше представен сборникът „Историкът Петър Мутафчиев като изследовател, гражданин и човек“, включващ материалите от проведената юбилейна научна конференция, посветена на 130-годишнината от рождението на учения. Като съпътстващо събитие на представянето на сборника, Библиотеката и Университетски архив на НБУ организираха изложба със заглавие „Проф. Петър Мутафчиев – живот и дело“, както и презентация на архивни материали от фонда на проф. Петър Мутафчиев.

   

  Материали от Университетския архив участваха в изложба

  В началото на месец май Университетският архив на НБУ участва с материали от личния фонд на проф. Александър Фол в изложба, посветена на 40-тата годишнина на Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена. Изложбата беше открита на 4 май 2017 г. от 17.30 часа в галерия „Средец” на Министерството на културата, а неин автор и куратор е г-жа Галина Пиндикова.

   

  Изложба (Не)познатият проф. Пламен С. Цветков

  На 11 май 2017 г., по време на  представянето в книжарницата на Центъра за книгата на последния том пети „Кой кого?“ от многотомното издание „Под сянката на Сталин и Хитлер“ с автор проф. Пламен Цветков, беше представена изложбата „(Не)познатият проф. Пламен С. Цветков“. Целта на изложбата беше да представи пред публиката непознати моменти от биографията на проф. Пламен С. Цветков – негови ученически и студентски текстове, участието му в театрална трупа, плановете му за подземна железница в София от 60-те години на 20 в. и т. н.

   

  Изложба НБУ чете

  На 10 юли 2017 г. беше експонирана изложбата „НБУ чете“ – разположена на открито в двора на университета, на алеята пред Аулата. Включва снимки от премиери на университетски издания и други книги, семинари, срещи и дискусии, пространства за четене в библиотеката, аудитории с експозиции, посветени на видни фигури на българската наука и култура, чиито архиви се съхраняват в НБУ.

  Изложбата беше посветена на една година от създаването на Център на книгата и юбилеите на университетските звена към него – Библиотека, Издателски център, Университетски архив и книжарници.

               

  Ново постъпление в Университетския архив

  В средата на месец юли 2017 г. наследниците на литературния критик и историк Малчо Николов (1883–1965) дариха на НБУ личния му архив. Сред постъпилите за съхранение в Университетския архив на НБУ документи са негови и на семейството му лични документи, материали, свързани с неговата научна и творческа дейност, кореспонденция, внушителна колекция от фотографии, както и ценни книги с посвещения от личната му библиотека.

   

  Допълнителни материали за проф. Мирослав Янакиев

  На 30 септември 2017 г. в Университетски архив постъпиха архивни материали на проф. Мирослав Янакиев, които бяха намерени  в едно от жилищата в които той е живял. С помощта на г-н Александър Иванов (сътрудник на проф. Янакиев през годините) бяха открити ценни работни материали на видния лингвист от периода на  50-те и 60-те години на ХХ-ти век, които допълват дарените на НБУ документи от неговата дъщеря Мирена Янакиева през 2015 г.

   

  Надежда Александрова с награда за хуманитаристика

  На 1 ноември 2017 г., в Деня на народните будители, Портал „Култура“ връчи за четвърта година наградите си за принос в областта на литературата и хуманитаристиката.

  Специалната награда бе присъдена на Надежда Александрова заради литературоведските ѝ изследвания върху Николай Лилиев и Димчо Дебелянов, както и за цялостната ѝ плодотворна дейност като директор на Столичната библиотека, Националния литературен музей и Университетския архив на Нов български университет.

   

  Кръгла маса „50 години български превод на „Критика на чистия разум“ от И. Кант“

  На 13 ноември 2017 г., в книжарницата на Центъра за книгата на НБУ, се проведе кръгла маса посветена на значимо за българската наука и култура събитие – навършването на 50 години от превода на български език, направен от проф. Цеко Торбов, на „Критика на чистия разум“ от Имануел Кант . Целта на срещата беше да се обсъдят проблеми от Кантовата трансцедентална философия и да се припомни преводаческият подвиг на проф. д-р Цеко Торбов. С изказвания се включиха: чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов (ИИОЗ-БАН), проф. д-р Христо Тодоров (НБУ), доц. д-р Ясен Захариев (НБУ), доц. д-р Христо Стоев (СУ „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Ивайло Димитров (ИИОЗ-БАН), доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ-БАН), гл. ас. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), гл. ас. д-р Христо Гьошев (НБУ), д-р Вера Любенова (Център за книгата, НБУ) и д-р Александра Трифонова (Център за книгата, НБУ).

  Като съпътстващо събитие Университетският архив представи документална изложба „Пътят на проф. Цеко Торбов към Кант“.

     

  Още една книга от архива

  На 14 ноември 2017 г., в книжарницата на корпус I на НБУ,  беше представена книгата „Иван Богданов. За критическия дух. Критика и публицистика. 1945-1946”, издание на „Кралица Маб“, департамент „Нова българистика“ и Университетски архив на НБУ.

  През последните 15 години архивните документи на Иван Богданов са дигитализирани и проучвани от специалистите на Университетския архив на Нов български университет. След преглед на ръкописите му, сред които е и списък на неговите публикации от 1939 до 1964 г., бяха открити и подготвени за публикуване текстовете, влизащи в този сборник.

  Подредбата на статиите в тематични кръгове, тяхната научна редакция и критическите приложения са дело на съставителите проф. Михаил Неделчев и доц. Пламен Дойнов от департамент „Нова българистика“ в НБУ, а консултант архивист е Иван Звънчаров.

  Водещ на събитието беше доц. Пламен Дойнов, дн, а дискутанти – проф. Михаил Неделчев, проф. Николай Аретов, дн, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел и Иван Звънчаров.

   

  Материали от Университетския архив включени в изложбата „Черно и бяло“

  Сред дарените от проф. Магдалина Станчева на Нов български университет материали са и няколко работи на проф. Васил Захариев (1895–1971) – български график и изкуствовед, считан за основоположник на българската графика. Една от най-емблематичните творби на проф. Васил Захариев – „Маринчо Бинбелов – Страшния“ от 1935 г., която се съхранява в Университетския архив на НБУ, беше включена в изложбата „Черно и бяло“, организирана от Музея на НБУ. Графиката е сред най-популярните произведения на проф. Захариев и е част от колекциите на много български и чуждестранни галерии, но точно този екземпляр, дарен от проф. Магдалина Станчева на Нов български университет, се експонира за първи път. Изложбата беше открита в експозиционната зала на Музея на 19 декември 2017 г.

        
   

 • 2018 г.
 • Осми Атанас-Славови четения

  На 18 януари 2018 г. в Центъра за книгата на НБУ се проведоха осмите Атанас-Славови четения, този път на тема „Атанас Славов и алтернативните пътища на българската поезия“. Изказвания направиха доц. Пламен Дойнов, доц. Йордан Ефтимов и проф. Михаил Неделчев, а Университетският архив представи материали от архива на Атанас Славов, свързани с неговите прояви като поет и теоретик на стиха. За първи път в НБУ беше прожектиран анимационният филм „Парад“, чийто сценарист е Атанас Славов.

  Представяне на сборник, включващ архивни материали

  На 27 януари 2018 г. в Центъра за книгата на НБУ официално бе представен сборникът „Векът на структурализма“ със съставител доц. Васил Гарнизов.  Съдържащ материали от конференцията по случай 100 години от „Курса по обща лингвистика“ на Фердинанд дьо Сосюр, проведена в НБУ на 8 ноември 2016 г., този сборник е посветен и на 65-годишншната на проф. Иван Касабов, д.н. Освен това в книгата са включени материали от архива на Мирослав Янакиев, който се съхранява в Университетския архив на НБУ (архивни материали са използвани и при оформлението на кориците на изданието), както и текстът на Иван Звънчаров (Университетски архив на НБУ) „Архивът на Мирослав Янакиев в Нов български университет“.

  Ново постъпление в Университетския архив

  През месец февруари 2018 г., в годината на своя 70-годишен юбилей, проф. Симо Лазаров, почетен професор на Нов български университет, дари на НБУ свои архивни материали – биографични документи, авторски материали, материали от творческата и служебната дейност, дигитализирани илюстративни материали и  аудио- и видеозаписи. Университетският архив ще съхранява ценните документи на дългогодишния преподавател в Департамент „Музика“, определян още и като „баща на електронната музика в България“.

  Среща-разговор „100 години от рождението на Валентина Топузова-Торбова“

  На 15 май 2018 г., в книжарницата на Центъра за книгата, със среща-разговор беше отбелязано навършването на 100 години от рождението на Валентина Топузова-Торбова – известна българска преводачка, която самостоятелно и заедно със съпруга си – изтъкнатия учен, преводач и педагог проф. д-р Цеко Торбов, прави достояние на българската публика по-важните съчинения на И. Кант, а преводът ѝ на творенията на Шилер в областта на естетиката, изкуствознанието и литературата е удостоен с наградата на Съюза на преводачите в България. Освен възпоменателна част срещата имаше и дискусионна насоченост, като акцентът на разискванията беше върху проблемите на превода на философска литература у нас.

  Водещ на срещата беше проф. Христо Тодоров, а с изказвания се включиха: доц. д-р Ясен Захариев (НБУ), проф. Стилиян Йотов (СУ), г-жа Нева Мичева (преводач), г-жа Весела Ляхова (писател), г-н Емил Басат (преводач и писател), г-жа Надежда Александрова (литературовед), д-р Александра Трифонова (Университетски архив на НБУ) и др.

  Подготовка и откриване на юбилейна изложба

  На 4 юни 2018 г. в централната сграда на БАН беше официално открита юбилейна изложба, посветена на 85 години от рождението на проф. Александър Фол и озаглавена „Пътешественик във времето”. Изложбата беше подготвена от Центъра по тракология към Института за балканистика при БАН и от Университетския архив на Нов български университет. Изработена беше богата на теми и материали експозиция, имаща за цел очертаването на основните щрихи от интензивно протичащото през времето пътешествие на големия български учен, преподавател, визионер и организатор проф. Александър Фол, чието архивно наследство е дарено на НБУ и се съхранява в Университетския архив.

      

   

  Представяне на уебсайт, посветен на проф. Петър Мутафчиев

  На 5 юни 2018 г. в Нов български университет се състоя официалното откриване на сайта, посветен на проф. Петър Мутафчиев. Водещ на събитието беше доц. д-р Веселин Методиев, ръководител на Департамент „История“, а служителите от Университетския архив и Библиотеката, ангажирани с изграждането и поддържането на сайта, представиха неговите основни функции и достойнства.

  Видео от събитието, качено в официалната фейсбук страница на Центъра за книгата, можете да видите тук.

  Участие в национална научна конференция

  На 7 юни 2018 г. д-р Александра Трифонова от Университетския архив на НБУ взе участие с доклад (съвместно с д-р Радостина Тодорова и г-жа Мария Стоянова от Библиотеката на НБУ) в ХXVIII-та национална научна конференция „Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство“, проведена в гр. Пловдив. Докладът, озаглавен „Представяне на научното наследство на семейство Валентина и Цеко Торбови чрез инструментите на дигиталната хуманитаристика“, е публикуван в сборник, в който са събрани всички материали от конференцията (издание на ББИА, София, 2018).   

    

   

  Номинация за Националната награда „Христо Г. Данов“ за 2018 г.

  На 15 юни 2018 г., в рамките на ежегодната инициатива „Пловдив чете“, в Града под тепетата се състоя традиционната церемония по награждаване с Националната награда „Христо Г. Данов“. Официалният уебсайт, посветен на проф. Петър Мутафчиев и създаден от екип на Центъра за книгата на НБУ (Библиотека и Университетски архив), бе удостоен с номинация за това престижно отличие в категорията „Електронно издание и нови технологии“. Дипломът бе връчен от Марияна Кордова, представител на Министерството на културата и член на журито, в присъствието на министъра на културата Боил Банов.

  Приемане на нови архивни материали

  На 7 юли 2018 г. проф. Валерия Фол предаде в Университетския архив поредната група архивни материали на проф. Александър Фол. Това са лични документи (училищни удостоверения, студентски книжки, дипломи) и над 350 фотографии (от началото на 50-те години до средата на XXI в.), проследяващи живота на проф. Александър Фол от ученическите му години до обявяването му за почетен професор на НБУ.

   

   

  Приемане на ново дарение

  През месец август 2018 г. Нов български университет получи ново ценно дарение. Това са архивни материали на доц. Кристиан Таков (1965–2017), дарени от Галя Такова – негова дъщеря, нейната майка доц. Боряна Мусева, и госпожа Галя Йончева – майка на доц. Кристиан Таков.

  Доц. Кристиан Таков е ярка фигура в съвременната българска юридическа наука, изявен университетски преподавател, личност с пряко участие в изграждането на съвременното гражданско общество в България. Преподавал е в Софийския университет, Великотърновския университет и УНСС. В НБУ е преподавал от 1993 до 1997 г., където през годините е изнасял и публични лекции.

   

  Участие в годишната конференция на Департамент „История“

  Между 20 и 23 септември 2018 г. г-н Пламен Буланов от Университетския архив на НБУ взе участие в Юбилейната годишна конференция на Департамент „История“, озаглавена „Религия и история“ и проведена в гр. Созопол, с доклад на тема „За мъченическото и геройското „юначество“ в официализирания български национален разказ“.

  Участие в международна научна конференция

  На 26 септември 2018 г. г-н Пламен Буланов взе участие в Международната научна конференция „Съвременната библиотека – център за обучение, диалог на култури, иновации и нови технологии“, провела се в Университетската библиотека на СУ, с доклад „Иновативни подходи при представяне на документалното наследство на проф. Петър Мутафчиев (1883–1943) в Център за книгата на Нов български университет“, подготвен и представен чрез презентация съвместно с г-н Тихомир Асенов от Библиотеката на НБУ.

  Откриване на изложбата, посветена на 85 години от рождението на проф. Александър Фол, в Нов български университет

  На 9 октомври 2018 г. на IV-я етаж в корпус І на Нов български университет беше открита юбилейната изложба за проф. Александър Фол „Пътешественик във времето“, подготвена от ИБЦТ – БАН и Университетския архив на НБУ. Събитието беше организирано от Департамент „Средиземноморски и източни изследвания“ на НБУ. Водещ на откриването беше доц. д-р Майя Василева, а участници – проф. Валерия Фол, проф. Ваня Лозанова и д-р Александра Трифонова. Съпътстващо събитие беше изложбата „Миналото бъдеще на проф. Александър Фол“, експонирана в Библиотеката на НБУ през целия месец октомври.

  Откриване на аудитория на името на проф. Александър Фол

  На 23 октомври 2018 г. официално беше открита аудитория 405 „Проф. Александър Фол“ в I-и корпус на Нов български университет. Експозицията в аудиторията е подготвена  съвместно от доц. д-р Майя Василева и д-р Владимир Маринов от Департамент „Средиземноморски и източни изследвания“ и Университетския архив на НБУ.

  Началото на тържествената церемония по откриването на залата беше поставено от  проф. д-р Пламен Бочков, ректор на НБУ. Във встъпителната си реч той очерта мястото и значението на големия български траколог в науката и неговия изключителен принос към университетското образование.

  На събитието присъства и проф. Валерия Фол, д.и.н, която разказа по-подробно за решението на съпруга ѝ проф. Александър Фол да дари личния си архив на Нов български университет. По този начин професорът е изразил съпричастността си към дейността на университета, тъй като неговата житейска философия и възгледи съвпадат с образователната идея, мисията и академичния профил, които са заложени в създаването и функционирането на НБУ.

     

  Откриване на аудитория на името на доц. Кристиан Таков

  На 7 ноември 2018 г. в Нов български университет се проведе церемония за наименуване на аудитория 207 в Корпус І на Университета, на която се събраха преподаватели, студенти и десетки приятели на известния български юрист и общественик. Церемонията откри заместник-ректорът по научноизследователската дейност доц. д-р Георги Арнаудов. В своите приветствени думи той подчерта значението, което отдава НБУ на съхраняването на живата памет за бележитите творци и учени на България.

  Проф. Екатерина Михайлова, ръководител на Департамент „Право“ в Нов български университет, очерта съдържанието и значението на личния архив на Кристиан Таков. Дареният архив съдържа документи от научната, преподавателската, служебната и обществената дейност на доц. Таков, илюстративни и аудио-визуални материали, книги от личната му библиотека.

  Благодарствени думи отправи Галя Йончева – майка на доц. Кристиан Таков, която, заедно с Галя Такова и Боряна Мусева, дари архива на сина си на Нов български университет.

  Експозицията в аудиторията е подготвена от Университетския архив на НБУ в сътрудничество с Фондация „Кристиан Таков“.

     

  Осъществяване на административна мобилност по програма „Еразъм+ 2014/2021“

  От 25 ноември до 1 декември 2018 г. д-р Александра Трифонова (специалист-архивист в Университетския архив на НБУ) взе участие по програмата „ЕРАЗЪМ + 2014/2021“ (мобилност на персонал), с цел запознаване с опита и добрите практики в Института по архивистика при Южночешкия университет в Ческе Будейовице (Чехия). По време на посещението си тя изнесе лекция за архивното дело в България, като специално внимание отдели на документите за т. нар. български чехи, съхранявани в българските архиви. Също така осъществи ползотворни посещения в градския архив на Ческе Будейовице и в областния архив на Южна Чехия със седалище в гр. Тржебон.

   

   

  Представяне на сборник

  На 10 декември 2018 г. в Центъра за книгата на НБУ – книжарница, корпус 1, се състоя представяне на сборника „Воля за всеобхватност: Иван Богданов“. Книгата събира текстове, прозвучали за първи път на юбилейна конференция, проведена в Нов български университет в София през 2010 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на Иван Богданов (1910–1992) от Департамент „Нова българистика“ и Центъра за документи и архивни фондове (днес Университетски архив) на НБУ.            Водещи на представянето бяха доц. Пламен Дойнов, д.н., проф. Михаил Неделчев – съставители на сборника, а дискутанти - проф. д-р Пламен Бочков, проф. Николай Аретов, проф. Мони Алмалех, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Веселин Методиев, Иван Б. Богданов, Надежда Александрова и Иван Звънчаров.

             

   

   

   

   

   

 • 2019 г.
 • Ново постъпление в Университетския архив: проф. Любомир Миков

  На 4 януари 2019, проф. Любомир Миков - учен етнолог, специалист в областта на българската фолклорна култура и приложно изкуство, както и на ислямската култура, архитектура и изкуство, преподавател по история на османската архитектура и ислямското изкуство в България и на Балканите, дългогодишен хоноруван преподавател в НБУ (от 1997 г.) – дари своята богата колекция от фотоматериали, илюстриращи османската архитектура, изкуство, текстил и облекло на Нов български университет.

  Девети Атанас-Славови четения

  На 18 януари 2019 г., в Център за книгата – книжарница, корпус 1, се проведоха  превърналите се в традиция Атанас-Славови четения – за девети пореден път,  на тема: „Носталгиите“.

   

  Ново постъпление в Университетския архив: проф. Никола Георгиев

  На 25 февруари 2019 г. – Проф. Никола Георгиев – изявен литературен критик, дългогодишен университетски преподавател, публицист и общественик – едно от знаковите имена в българската културната действителност през последните 60 години – дари на Нов български университет архива си, съдържащ биографични документи, материали от преподавателската, научната и изследователската му дейности и илюстративни материали.

   

  Васил Стоилов и Корабът на изкуствата - 115 години от рождението на българския художник Васил Стоилов

  На 21 март 2019 г. бяха представени работни ескизи и материали на проф. Васил Стоилов, дарени от Явора и Василия Стоилови на Нов български университет и съхранявани в Университетския архив. Изложба беше експонирана пред широка публика по повод 115 години от рождението на художника. С представянето на филма „Пророкът на Кораба на изкуствата“, създаден от Пламен Бараков, се проследи участието на Васил Стоилов в оформянето на една идея, на един малко известен днес проект от 1944/45 г. на мецената Ботьо Бараков – за създаването на Кораб на изкуствата, като част от програмата на културно дружество „Общество за култура и изкуство“, което има за цел „…народите да се опознават и побратимяват чрез изкуството“.

   

  Представяне на уебсайт на семейство Торбови

  На 13.05.2019 г. бе представен Официалният уебсайт на семейство Торбови – torbovi.nbu.bg, посветен на живота и делото на проф. Цеко Торбов и Валентина Топузова-Торбова е съвместен проект на Университетския архив и Библиотеката на НБУ. В него са представени биографиите на Цеко и Валентина Торбови, както и библиографиите им представящи научното наследство на двамата изследователи и преводачи, чрез интерактивни хронологични и аналитични библиографии. Отделно е публикувана библиография, представяща научни изследвания и отзиви за делото на семейство Торбови, която е подредена азбучно и откроява имената на учените, които са се посветили на тази дейност. В сайта има информация и за личната библиотека на проф. Цеко Торбов (съхранявана в Библиотеката на НБУ), която отново е представена чрез интерактивна библиография и връзки към записите на отделните издания в библиотечния каталог на НБУ.

   

  Участие в Национална научна конференция по повод 120 години от рождението на проф. Цеко Торбов

  На 15.05.2019 г. д-р Александра Трифонова, Университетски архив на НБУ и д-р Радостина Тодорова, директор на Библиотеката на НБУ представиха новия уебсайт, посветен на семейство Торбови.

  Научната конференция се организира в рамките на проект „120 години от рождението на проф. Цеко Торбов“, в рамките на който ще бъде подготвен сборник със статии на проф. Цеко Торбов, свързани с философията и теорията на правото, международното право и обществения живот, които не са били повторно публикувани или са препубликувани преди повече от 20 години.

   

   

  Европа от 20-те през очите на един българин: Малчо Николов

  На 04.06.2019 г. в Център за книгата – книжарница, корпус 1, беше представена и коментирана избрана част от лична кореспонденция в периода 1924-1925 г., разменена между литературния критик от Междувоенния период Малчо Николов и съпругата му Райна Малчо Николова.

  Избраната кореспонденция – част от документите дарени на НБУ и съхранявани в Университетския архив, е разменена между него и съпругата му в периода 1924-1925 г., когато е командирован във Виена, Мюнхен и Париж, за да се запознае с тамошните образователни практики. Кореспонденцията е интересна с това, че отразява искрените впечатления на един български междувоенен интелигент, изпратен в сърцето на Европа.

  Архивните материали бяха представени от гл. ас. д-р Методи Методиев – преподавател в департамент „История“ и Пламен Буланов – служител в Университетския архив на НБУ.

   

  Номинация за Националната награда Христо Г. Данов за 2018 г.

  На 14 юни 2019 г., в Пловдив се състоя традиционната церемония по награждаване с Националната награда „Христо Г. Данов“. Официалният уебсайт, посветен на семейство Торбови и създаден от екип на Центъра за книгата на НБУ (Библиотека и Университетски архив), бе удостоен с номинация за това престижно отличие в категорията „Електронно издание и нови технологии“.

   

  Ново постъпление в Университетския архив: проф. Богдан Богданов

  В началото на месец юли 2019 г. синът на проф. Богдан Богданов Иван Богданов дари на НБУ част от архива на своя баща.

   

  Приемане на нови архивни материали

  На 16 август 2019 г. проф. Валерия Фол предаде в Университетския архив поредната група архивни материали на проф. Александър Фол.

   

   

  Представяне на архивен фонд "Проф. Милчо Левиев"

  На 5 ноември 2019 г., в книжарницата в Корпус 1 на Нов български университет, по време на представянето на книгата на Владимир Гаджев „Артистът не е самотен остров“, посветена на Милчо Левиев, беше представено и архивното наследство на проф. Левиев, дарено лично от него на Нов български университет и съхранявано в Университетския архив.

  Видео от събитието тук.

   /files/archive/photos/001.jpg   /files/archive/photos/002.jpg

   

  Представяне на сборник с текстове на проф. Цеко Торбов

  На 20 ноември 2019 г., в книжарницата на Център за книгата в Корпус 1 на НБУ, беше представен Юбилейният сборник „За правото, обществото и философията“, посветен на 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов. Сборникът включва селекция от повече от трийсет негови статии, посветени на значими въпроси, свързани с развитието на юридическата наука и обществения живот от началото на ХХ век. Основната част от статиите са публикувани в периода между 1926 и 1944 г. в специализирани юридически издания, като списанията „Юридически преглед“, „Юридическа мисъл“, „Адвокатски преглед“, „Архив за правни науки“ и вестник „Съдийски вестник“, както и в други издания с обществена тематика. Статиите, част от семеен фонд „Цеко и Валентина Торбови“, съхраняван в Университетския архив на НБУ, са подбрани, редактирани и подготвени за печат от Университетския архив, департаментите „Право“ и „Философия“ и Издателството на НБУ.

  Текстовете са нови за съвременния читател, тъй като не са били преиздавани във времето или са били повторно публикувани през 90-те години на ХХ век, и представляват интерес за него, разкривайки не само академичните възгледи за правото и философията на проф. Цеко Торбов, но и неговата обществена позиция като представител на българската интелигенция от началото на миналото столетие.

  Видео от събитието тук.

   

  /files/archive/photos/003.jpg  /files/archive/photos/004.jpg

   

  Представяне на архивни материали

  На 18 декември 2019 г., по време на концерта в Университетския театър на НБУ, озаглавен „30 години по-късно: За свободата – вчера, днес и завинаги“ и организиран от департамент „История“, специално за публиката бяха представени непознати страници от личните архиви на Милчо Левиев и Атанас Славов, съхранявани в университета и свързани с духа на случващото в България и по света в късната есен на 1989 г.

  /files/archive/photos/005.jpg

   

   

   

   


    

 • 2020 г.
 • Представяне на фотографска изложба

  На 17 януари 2020 г., на алеята пред аулата на Нов български университет, беше открита фотографска изложба „Щитове и бокали“, посветена на 90 години от рождението на писателя и културолога Атанас Славов, свързана и с традиционните Атанас-Славови четения, които се организират и провеждат в НБУ около Атанасовден. Експонираните портрети на Атанас Славов са направени от фотографа Йордан Симеонов на 19 март 2005 г., а „портретите“ на медни синии, сахани, менчета, канчета и чаши са част от архивния фонд „Атанас Славов“, съхраняван в Университетския архив на Нов български университет. Снимките са направени по време на експедиции на Атанас Славов през 60-те години на ХХ век из България във връзка с подготовката на книгата му „Медни съдове“, която излиза от печат през 1974 г., две години преди емиграцията му в САЩ.

  Изложбата е осъществена с проект на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

   

  Телевизионен репортаж от събитието тук.

   

  /files/archive/photos/006.jpg

   

  Десети Атанас-Славови четения

  Превърналите се в традиция Атанас-Славови четения се проведоха за десета поредна година, този път под надслов „Провокациите на Атанас Славов – вчера и днес“ и посветени на предизвикателствата на Атанас Славов в областта на литературознанието, семиотиката, фолклористиката и историята на дизайна.

   

  Видеозапис от събитието тук.

   

   

  Онлайн представяне на архива на проф. Милчо Левиев

  На 30 април, по повод Международния ден на джаза, Университетският архив към Центъра за книгата на НБУ представи архивното наследство на маестро Милчо Левиев (1937–2019) – Почетен професор на НБУ, превърнал в стандарт майсторските класове, които, заедно с Вики Алмазиду и редица други музиканти, провеждаше в продължение на много години.

   

  Видеопредставяне на архива на проф. Левиев тук.

   

   

  Онлайн представяне на документи от архива на проф. Мирослав Янакиев

  По повод 24 май Университетският архив към Центъра за книгата на Нов български университет представи непубликувани текстове на големия български езиковед професор Мирослав Янакиев (1923–1998), свързани с Кирило-Методиевото дело и с българската азбука. Текстовете са част от архивното наследство на проф. Янакиев, което е дарено на НБУ от дъщеря му г-жа Мирена Янакиева и се съхранява в Архива на университета.

   

  Представяне на документи от архива на проф. Янакиев тук и тук.

   

   

  Публикуван сборник от конференция, посветена на проф. Цеко Торбов

  През май 2020 г., в електронен вариант е публикувано изданието „За ценностите в правото: Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, организирана от департаменти „Право“, „Философия и социология“ и Университетския архив на НБУ и проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г.

   

  Сборникът можете да намерите тук.

   

   

  Онлайн представяне на лекции по българска история, част от архива на проф. Петър Мутафчиев

  На 29 юни, по повод Петровден, Университетският архив към Центъра за книгата на Нов български университет представи част от архивното наследство на проф. Петър Мутафчиев (1883–1943) – негови лекции, четени и отпечатани през 1935 г., които днес имаме удоволствието да представим на официалния сайт на проф. Петър Мутафчиев, където могат да се проследят и основните моменти от живота и научната му дейност.

   

  Представянето можете да видите тук и тук.

   

   

  Представяне на коледна музика и празнични картички

  На 22 декември 2020 г. бяха представени Празнични картички и коледна музика от архива – работни материали на писателя Атанас Славов, подготвени от него за запис на радиопредаване, излъчено на 25 декември 1983 г. по радио „Гласът на Америка“. Предаването е посветено на връзките между джазовата музика и коледните празници. Включени са и празнични картички, част от личните архивни фондове на Малчо Николов и семейство Торбови, съхранявани в Университетския архив на Нов български университет.

   

  Вижте видеопрезентацията тук.

   

   

   

   

   

 • 2021 г.
 • Единадесети Атанас-Славови четения

  На 18 януари 2021 г., в рамките на Традиционния Атанас-Славов ден, е представена виртуална изложба от снимки, ръкописи и книги, част от колекциите на Университетския архив и на Библиотеката на Нов български университет, озаглавена „Атанас Славов и пътуването като форма на свобода“ Събитието съпътства ежегодно провеждащия се Атанас-Славов ден в НБУ.

   

  Запис на Атанас-Славови четения 2021 г.

  Видео от изложбата „Атанас Славов и пътуването като форма на свобода“.

   

  Премиера на юбилейния филм по случай 100 години от рождението на проф. д-р Кръстьо Мирски

   

   

  На 8 февруари, от 14.00 ч., в залата на Театър НАТФИЗ (Голяма сцена) премиерно е представен филмът за един от най-уважаваните преподаватели на Националната академията за театрално и филмово изкуство, проф. д-р Кръстьо Мирски, чийто архив е дарен на Нов български университет. Показани са документи от архива на проф. Мирски, съхраняван в Университетския архив на НБУ.

   

  Повече за събитието тук.

   

  Моливни градежи от архива на проф. Васил Стоилов

  На 26 февруари 2021 г. е излъчена видеопрезентацията „Моливни градежи от архива на проф. Васил Стоилов“ – по повод 117 години от рождението на художника. Материалите, използвани при представянето са:

   - Дигитализирани изображения на оригинални работни (подготвителни) рисунки на проф. Васил Стоилов, представящи началните фази на неговата работа върху различни поставени от него теми.

  - Аудиоматериали - разговори с Васил Стоилов, проведени във връзка с подготовката на документален филм, посветен на него и на неговото творчество.

   

   

  Видеопрезентация "Моливни градежи" от архива на проф. Васил Стоилов.

   

  Театърът е безсмъртен. Глас от архива на проф. Кръстьо Мирски

  На 26 март 2021 г.,  по повод Международния ден на театъра, е излъчена аудиовизуалната презентация  „Театърът е безсмъртен. Глас от архива на проф. Кръстьо Мирски“, съдържаща биографични документи, фотографии и аудиоматериали от архива на проф. Мирски, който се съхранява в Нов български университет.

   

   

  Повече за събитието тук.

   

  Текстове и изображения от архива на проф. Любен Прашков

  На 16 април 2021 г., по повод Световния ден на културното наследство и професионалния празник на реставраторите, е излъчена аудиовизуална презентация на материали от архива на проф. Любен Прашков, предхождаща поредица от събития в годината, в която се навършват 90 години от неговото рождение.

   

   

  Видеопрезентация "Текстове и изображения от архива на проф. Любен Прашков"

  Статия относно събитието тук.

   

  За конструкциите - 110 години от рождението на проф. Хаския Нисимов

  На 14 май 2021 г.  е излъчена видеопрезентация на материали от архива на проф. Хаския Нисимов, който е дарен на НБУ от неговата дъщеря Долорес Лазарова Хаския, и се съхранява в Университетския архив на Нов български университет. Използвана е и музика на проф. Симо Лазаров.

   

   

  Видеопрезентация "За конструкциите - 110 години от рождението на проф. Хаския Нисимов".

  Статия за събитието тук.

   

  България през погледа на един студент по история

  На 4 юни 2021 г., в рамките на Кръгла маса на тема „Светът през 21 век. История и надежда“, посветена на 70 години от рождението на проф. Пламен С. Цветков, в Книжарницата на Център за книгата бяха представени дигитализирани материали от архива на проф. Пламен Цветков, който е дарен на НБУ от неговата съпруга проф. Рая Заимова и от децата му. Материалите бяха показани като част от доклад на Пламен Буланов (Университетски архив на НБУ), озаглавен „България през погледа на един студент по история“.

   

   

  Видеозапис от събитието тук.

   

  Изложба по повод 90 години от рождението на проф. Любен Прашков

  На 16 септември 2021 г., в изложбена зала „Архиви“ на улица Московска № 5 в София, беше открита изложбата "Като се обърна наназад" – 90 години от рождението на проф. Любен Прашков" Изложбата е организирана от Държавна агенция „Архиви“, съвместно с Университетския архив на Нов български университет.

   

   

  Официално съобщение за изложбата на сайта на ДА "Архиви" тук.

  Статия, посветена на събитието, тук.