Университетски архив

Архив на събитията

arhiv-na-subitiyata-1_959x399_pad_478b24840a

Изложба „CHRISTO – из колекцията на Атанас Славов“

 • 2006 г.
 • Създаване на фонд „Български философски архив“

   

  Центърът създава фонд „Български философски архив“, чиято цел е да събира и проучва философското наследство в България. Във връзка с това се осъществяват контакти с преподаватели и изследователи на българската философска култура, като ЦДАФ събира и публикува на своята страница ценна информация от тази слабо проучвана и интересна област. Голямо предимство за Центъра е, че разполага в своята колекция с архивите на философите проф. Иван Саръилиев и проф. Цеко Торбов. Повече информация за работата по фонд „Български философски архив“ може да се намери на съответния линк на нашата страница или тук.

   

  ЦДАФ в ново помещение

   

  В края на 2006 г. ЦДАФ се премести от 2-ри корпус на НБУ в сградата на Библиотеката.

 • 2007 г.
 • Нови постъпления към личен фонд „Проф. Иван Саръилиев“

   

  В началото на февруари 2007 г. дарителите на фонд „Проф. Иван Саръилиев“ любезно ни предоставиха част от личната библиотека на философа, включваща книги от А. Бергсон, Дж. Бъркли, Ф. Шилър и др.

   

  Нови постъпления към личен фонд „Проф. Васил Стоилов“

   

  През април 2007 г. дарителката на личен фонд „Васил Стоилов“ г-жа Явора Стоилова любезно предостави допълнително дарение към фонда, с което настоящата колекция значително се обогатява.

   

  Превод на първата тетрадка от дневниците на проф. Саръилиев

   

  В началото на септември 2007 г. Центърът осъществи разчитането и превода на първата тетрадка от дневниците на проф. Саръилиев. Изключително интересен текст на един български студент в Париж от началото на XX в. Интересно е и това, че в основната си част той е писан на френски език. Подбрани части от него в превод на Анна Стоименова и под редакцията на Иглика Луканова може да се види на страницата на Центъра или тук.

   

  Привличане на нов фонд

   

  През ноември 2007 г. в Центъра постъпи поредното дарение – архивът на проф. д-р Любен Прашков (1931–2007). Проф. Прашков е виден реставратор и изкуствовед, създател на катедрата „Консервация и реставрация“ в Художествената академия, декан на Факултета за приложни изкуства на Академията от 1983 до 1985 г. От 1992 г. той е ръководител на специалност „Иконография“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и автор на първите програми в специалността. Дарението съдържа изключително богат снимков и ръкописен материал, който ще бъде от голям интерес за всеки интересуващ се от иконография, реставрация и консервация, средновековно изкуство и история на изкуството. Предстои обработката на новосъздадения личен фонд „Проф. Л. Прашков“.

   

  Georgi Mihailov. SCRIPTA MINORA

   

  През 2007 г. в поредицата „Университетска библиотека“ е публикувано заглавието Georgi Mihailov. SCRIPTA MINORA. Книгата съдържа дванадесет статии от големия изследовател на древните езици и култури проф. Георги Михаилов. Написани на френски и италиански език и така достъпни и за научната общност извън България, тези съчинения са част от продължителния труд на проф. Михаилов в областта на гръцката и тракийската епиграфика и ономастика. Книгата отразява първите стъпки в проучването и популяризирането на архива на проф. Михаилов, който се съхранява в Центъра за документи и архивни фондове на НБУ. Съставители на изданието са Петър Димитров и Георги Гочев.

 • 2008 г.
 • Аудитория „Проф. Георги Михаилов“

   

  В началото на 2008 г. в ЦДАФ е изработена експозиция за аудитория 413 в корпус І „Проф. Георги Михаилов“.

      

    

  Привличане на нов фонд

   

  През юни 2008 г. в ЦДАФ постъпи архивът на проф. Александър Фол, д.и.н. Дарението е направено от проф. Валерия Фол, д.и.н., и Александра Фол.

   

  Превод и публикуване на още части от дневниците на проф. Иван Саръилиев

   

  През септември 2008 г. приключи поредният проект за превод и публикуване на дневниците на проф. Саръилиев. Текстът може да бъде открит на страницата на фонда.

   

  Привличане на нов фонд

   

  През ноември 2008 г. в ЦДАФ постъпи втората голяма част от архива на проф. Цеко Торбов, както и архивът на Валентина Топузова. Дарението е направено от ст.н.с. II ст. д-р Илия Русев.

   

  Привличане на нов фонд

   

  През декември 2008 г. в ЦДАФ постъпи архивът на проф. Кръстьо Мирски. Дарението е направено от г-жа Светлана Мирска и г-н Йордан Стоичков. Кр. Мирски е дългогодишен преподавател в Театралната академия в София и режисьор в Народния театър „Иван Вазов“.

 • 2009 г.
 • Проф. Цеко Торбов

   

  На 15 април 2009 г. по повод честването на 110 години от рождението на проф. Цеко Торбов в Софийския университет ЦДАФ участва с презентация на архивното наследство на проф. Торбов, което се съхранява в НБУ.

   

  „Аз нося вашето смирение“

   

  Издаване на книга за Николай Лилиев: „Аз нося вашето смирение“ с автор Надежда Александрова. В средата на месец май 2009 г. с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, ЦДАФ подготви и издаде книгата на Н. Александрова за Николай Лилиев. Тя е резултат от дългогодишния интерес на автора към творчеството и живота на Лилиев и е основана на множество архивни материали, част от които се намират в колекцията на ЦДАФ.

 • 2010 г.
 • „Стоян Михайловски - поет, трибун, мислител“

   

  Издаване на книгата „Стоян Михайловски - поет, трибун, мислител“ от Иван Богданов. През май 2010 г. с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ ЦДАФ реализира поредния си проект. Тази книга е резултат от десетгодишен изследователски труд на Иван Богданов в архива на Стоян Михайловски, в библиотеки, в обществени и частни архиви, на разговори и кореспонденция с много лица – близки и приятели на поета трибун. И повече от половин век след появяването си, тази книга отново може да се определи като ценен източник на знания за една от най-интересните и значими личности в нашата литературна история. Но когато се появява за пръв път, само три години след установяването на комунистическата власт в България, книгата е отречена от властващата тогава литературна критика, а на нейния автор е отнето правото да публикува в продължение на повече от десет години. Новото издание повтаря дословно първото, като в три приложения го обогатява с щрихи от споменатия документалния контекст. Тематично приложенията съдържат: документи в архива на Иван Богданов, негови публикации за Стоян Михайловски и критиката за този му комплексен дългогодишен труд, който включва освен книгата и изданията, и публикациите на Иван Богданов по темата за времето между 1938–1947 г.

 • 2011 г.
 • „Кръстьо Мирски - театрал европеец“

   

  През месец май, с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, излезе книгата „Кръстьо Мирски - театрал европеец“. Книгата беше представена на специална премиера на 27.05.2011 г. на камерната сцена на Сатиричен театър „Алеко Константинов“. Сред публиката бяха известни актьори, театрали, ученици и приятели на проф. Мирски. Изданието е резултат от проект, който започна своята реализация преди повече от две години. Съставител, подбор и редактор на изданието е ст.н. с. I ст. Кристина Тошева. Книгата е плод на продължителна и тежка работа върху архива на проф. Мирски - изтъкнат и многогодишен режисьор в Народния театър, както и преподавател в Театралната академия. В изданието са включени материали от творческата дейност на режисьора, интервюта, публикации и лекции. Особено важна част представляват лекциите, които са снети от магнетофонни записи, правени от самия Мирски по време на неговите лекции. Тук предлагаме някои от отзивите за събитието в медиите.

  Рецензия във вестник „Култура“ от 17.06.2011 г.

   

  „Война в ефира“ 

   

  Участие на материали (кореспонденция, фотографии и аудиозаписи) от фонд „Атанас Славов“ в изложбата „Война в ефира“, организирана по повод навършването на 60 години от първото излъчване на радио „Свободна Европа“ на български език. Изложбата е открита на 11 ноември 2011 г. в Музея на МВР в гр. София.

  Държавна агенция „Архиви“

  Държавна сигурност

   

 • 2012 г.
 • Изложба „CHRISTO – из колекцията на Атанас Славов“

   

  Изложба „CHRISTO – из колекцията на Атанас Славов“. В периода 18–30 януари 2012 г. в коридорните пространства на Корпус 2 (етаж 4), както и в Център по изкуства на Нов български университет, беше експонирана изложбата, посветена на Христо Явашев – Кристо (световноизвестен художник от български произход) и изработена от друг българин, живял дълго време в САЩ – писателят Атанас Славов. Представена е от Славов през 1995 г. в градовете Габрово (родният град на Христо Явашев) и Сливен (където е роден Атанас Славов), по повод навършване на 60 години от рождението на Christo. Представени бяха 40 пана с размер 50х70 см от близо седемдесетте, които Славов е подготвил през 1995 г. Откриването на експозицията беше свързано с „Първите Атанасславови четения“, проведени през месец януари 2011 г. в НБУ, на Атанасовден, под организацията на Департамент „Нова българистика“. Колекцията е малка част от архивното наследство на Атанас Славов (1930–2010), което е дарено лично от него през 2004 г. и се съхранява в Център за документи и архивни фондове на Нов български университет.

  Част от материалите за изложбата могат да бъдат разгледани на страницата на Научния електронен архив на НБУ.

      

   

  „Философия и биография“

   

  Излезе от печат монографията „Философия и биография“ с автор Ясен Захариев (София, Издателство на НБУ). Тя представлява научно изследване върху историята на българската философия. В него чрез съчетаване на биографичен и микроисторически подход се изследват животът и научното творчество на проф. Иван Саръилиев (1887–1969), като се достига до обобщения за някои съществени черти на българската философска традиция. Същевременно в книгата се разработва и предлага оригинална методология за историко-философски анализ. Изследването се основава на задълбочено многогодишно проучване на проф. Иван Саръилиев и неговото документално наследство, съхранявано в ЦДАФ и в Централния държавен архив на Република България.

   

  „Класическа епиграфика“

   

  През месец юни 2012 г. излезе от печат книгата „Класическа епиграфика“ от Георги Михаилов (1915–1991) (София, Издателство на НБУ). Машинописният оригинал на труда се съхранява в ЦДАФ – личен архивен фонд „Георги Михаилов“.

 • 2013 г.
 • Фотографии за „Европеана“

   

  Центърът за документи и архивни фондове и Библиотеката на Нов български университет съвместно с Фондация „НАБИС“ взеха участие в международния проект „EuropeanaPhotography“, чиято цел е да интегрира в Европейската дигитална библиотека „Europeana“ уникални и качествени дигитални изображения от първите сто години на фотографията (1839–1939 г.). За дигитализиране бяха подбрани и предоставени 125 фотографии от съхраняваните в ЦДАФ лични архивни фондове на изтъкнати наши учени и творци – професорите Цеко Торбов, Иван Саръилиев, Георги Михайлов и Атанас Славов. Сред предложените за публикуване портретни, групови и пейзажни снимки има както множество отразяващи моменти от обикновения, всекидневен живот, така и увековечили някои изключителни и по-любопитни събития от българската действителност през първите четири десетилетия на ХХ век (каквато е например снимката от голямото земетресение в Търново и Търновско през лятото на 1913 г.; интерес представляват и снимките от конгресите на лозарите и на Българския вегетариански съюз от 1926 и 1936 г.). Могат да се видят и красиви изгледи от Сливен и околността му, изучаващите история на София ще открият фотографии, запечатали спомена за някои столични улици и сгради преди 1944 г.

   

  Среща на университетски архивисти

   

  На 25 октомври 2013 г. в Заседателната зала на Библиотеката на НБУ се състоя втората среща на архивистите от по-големите университети в страната. Присъстваха представители на НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, НСА, НАТФИЗ, ТУ – София. Предмет на обсъждане беше възможността да се създаде сдружение на университетските архивисти в България.

   

  ЦДАФ в нови помещения

   

  В края на октомври 2013 г. ЦДАФ се премести в нови помещения – офиси № 02 и 03 на територията на Центъра по изкуства.

   

  Малчо Николов. Златорожки страници.

   

  В края на 2013 г. е публикуван сборник с текстовете (статии и рецензии) на критика Малчо Николов, печатани от 1920 г. до 1943 г. на страниците на сп. „Златорог“. Изданието последява и най-съществените моменти от личната и творческата биография на Малчо Николов, чрез подбрани документи от архива на критика, част от който беше дигитализиран в ЦДАФ. Съставител, редактор и автор на предговора е Надежда Александрова, работила по това издание на Нов български университет заедно с внучката на Малчо Николов г-жа Райна Янчева.

 • 2014 г.
 • Обновяване на аудитория 310 „Проф. Петър Мутафчиев“

   

  Госпожа Рада Мутафчиева, дъщеря на Вера Мутафчиева и внучка на Петър Мутафчиев, дари на Център за документи и архивни фондове работни картотеки, книги и знакови вещи на дядо си, като някои от тях вече са част от обновената през месец февруари експозиция в 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“.

     

   

  Архивология

   

  През месец март 2014 г., с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, беше публикуван сборник с трудове на Иван Богданов, посветени на архивистиката. Книгата е озаглавена „Архивология“ – по заглавието на монография на Богданов със същото име, включена в този сборник, съставен от проф. Стефка Петкова и Иван Звънчаров. Появата на книгата е в резултат на дългогодишна подготовка и е част от изпълнение на общ издателски план на университета, свързан с книжовното наследство на Иван Богданов и стартиран през 2010 г., във връзка с навършването на 100 години от рождението на писателя.

   

  Изложба по случай 115 години от рождението на проф. Цеко Торбов

   

  В края на април 2014 г. в коридорното пространство на ЦДАФ (Център по изкуства) беше открита документална изложба, посветена на 115-тата годишнина от рождението на големия български учен, преводач и общественик проф. д-р Цеко Торбов (1899–1987). Показаните архивни материали (биографични документи, документи от научна и обществена дейност, фотографии) проследяват най-важните моменти от жизнения и творческия път на „несломения кантианец“.

        

   

  Изложба „40 години тракийска изложба по света“

   

  На 4 ноември 2014 г. в зала „Архиви“ на Държавна агенция „Архиви“ беше открита юбилейна изложба, посветена на 40 години от първото представяне на тракийските съкровища по българските земи. За експозицията ЦДАФ предостави документи от личните фондове на проф. Александър Фол (включително и от най-новите постъпления, специално дарени от проф. Валерия Фол във връзка с изложбата, за което й изказваме най-сърдечни благодарности), на проф. Георги Михаилов и проф. Магдалина Станчева.

   

  Изложба „Послания. Рисунки от архива на НБУ“

   

  На 11 декември 2014 г. в експозиционните пространства на Учебния музей на Нов български университет беше открита изложба, посветена на 110-годишнината от рождението на големия български художник Васил Стоилов. Представени са неизвестни скици и рисунки, лични документи, ръкописи и вещи от фонд „Проф. Васил Стоилов“. Архивът на проф. Васил Стоилов е сред първите дарения, поставили началото на Център за документи и архивни фондове в НБУ. Изложбата бе осъществена с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на Нов български университет.

    

 • 2015 г.
 • Изложба „95 години от рождението на режисьора Кръстьо Мирски“

   

  27 януари 2015 г.: Откриване на изложба по случай 95 години от рождението на режисьора Кръстьо Мирски.

        

   

  „Траките“

   

  Април 2015 г.: Излиза второто допълнено и преработено издание на книгата „Траките“ на проф. Георги Михаилов под научната редакция на доц. Майя Василева и д-р Владимир Маринов. Ръкописът на монографията, по който беше направено изданието, се съхранява в ЦДАФ – в личен фонд „Проф. Георги Михаилов“.

   

  Институционален архив на НБУ

   

  През месец юни 2015 г. Ректорският съвет на НБУ прие Наредба за институционалния архив на НБУ с приложени към нея Номенклатура и Правилник. Документите бяха подготвяни в един продължителен период от ЦДАФ, със съдействието на цялата университетска общност.

   

  Фонд „Проф. Мирослав Янакиев Николов“

   

  През месец юни 2015 г. ЦДАФ привлече нов фонд – на проф. Мирослав Янакиев Николов. Благодарение на дарителски жест от страна на Мирена Янакиева – негова дъщеря и с подкрепата на г-н Александър Иванов – съратник на професор Янакиев през годините, към колекцията от лични фондове на НБУ бе добавено и името на този знаменит лингвист.

   

  Нови пространства

   

  Юли 2015 г.: Центърът за документи и архивни фондове временно се премества в пространствата на Заседателната зала на Библиотеката на НБУ.

   

  Брошура „Център за документи и архивни фондове“

   

  Август 2015 г.: От печат излиза брошурата „Център за документи и архивни фондове“ по повод навършването на 15 години от първото дарение на архиви за НБУ, което поставя началото на ЦДАФ. Изданието представлява рекламно-информационна брошура, която има за цел да запознае читателите с архивите на НБУ и да популяризира дейността на университета в областта на архивното наследство. Накратко и с помощта на разнообразен илюстративен материал са представени личните фондове в архива. Съставители са Ясен Захариев, Александра Трифонова и Иван Звънчаров, а редактор е Надежда Александрова.

   

   

  Аудитория „Проф. Цеко Торбов“

   

  В края на месец ноември 2015 г. бяха експонирани 10 табла с изображения на документи и вещи на проф. Цеко Торбов и Валентина Топузова-Торбова в аудитория 213 в корпус І, наименувана „Проф. Цеко Торбов“.

   

   

  Аудитория „Проф. Иван Саръилиев“

   

  На 22 декември 2015 г. беше завършена новата постоянна експозиция в аудитория 213 на корпус І – „Проф. Иван Саръилиев“. Екипът на ЦДАФ още веднъж благодари на г-жа Кина Арнаудова, дарила архивното наследство на проф. Саръилиев на НБУ през 1999 г., която и този път подкрепи изработването на експозицията, като временно предостави допълнителни документи и вещи на фондообразувателя.

   

   

  Проф. Райна Михайлова

   

  3 декември 2015 г.: Честване-концерт на 100-годишнината от рождението на проф. Райна Михайлова в Галерия „УниАрт“ на НБУ, организирано от департамент „Музика“ и Център за документи и архивни фондове, със съдействието на БНТ и БНР. Водещ: Проф. Павел Герджиков. Организационен екип: доц. д-р Ясен Захариев, д-р Александра Трифонова, ас. д-р Златка Ангелова и Иван Звънчаров.
  Участват: Илиана Куртева-Кенова и Катерина Симеонова – Нов български университет
  Боян Савов, Веселина Андреева, Климентина Гецова и Мирела Ябанджиева – НМА „Проф. Панчо Владигеров“.
  Пианисти-акомпанятори: доц. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова и Мира Искърова.

    

 • 2016 г.
 • Проф. Лиляна Тодорова Минкова

   

  През месец януари 2016 г. ЦДАФ привлича нов фонд – на проф. Лиляна Тодорова Минкова. С подкрепата на г-н Александър Иванов проф. Минкова дари на НБУ личния си архив, отразяващ нейната дългогодишната и забележителна научна и преводаческа дейност – изследвания върху литературата и културата на Българското възраждане, трудове в областта на русистиката и украинистиката, придобилите особен статут нейни преводи на „Майстора и Маргарита“ от Михаил Булгаков и „Дванайсетте стола“ от Илф и Петров, но и преводи на български език на текстове на Гогол, Достоевски, Чехов, Куприн, Бабел, Шукшин, както и преводи от украински, френски и немски език.

   

  Конференция с международно участие „VI Атанас-Славови четения“

   

  На 18 януари в НБУ се проведе Конференция с международно участие „VI Атанас-Славови четения“, организирана от департамент „Нова българистика“. ЦДАФ взе участие с презентация на архивното наследство на Атанас Славов и с доклад на тема „Вуцидей в багажа на Атанас Славов“, прочетен от Иван Звънчаров.

   

  Проф. Пламен Симеонов Цветков

   

  През месец май 2016 г. Университетският архив прие нов фонд. – на проф. Пламен Симеонов Цветков. Неговата съпруга проф. Рая Заимова, дъщеря им и двамата им сина дариха част от архива на проф. Цветков – емблематична фигура в съвременната българска историческа наука и за Нов български университет, участник в основаването на департамент „История“ в НБУ през 1994 г. и преподавател в университета в продължение на повече от 15 години.

   

  Аудитория „Проф. Пламен Цветков“

   

  На 11 май 2016 г. тържествено е открита наименуваната на проф. Пламен Цветков аудитория 214 в корпус І на НБУ. В залата са експонирани подготвените в Център за документи и архивни фондове табла, проследяващи живота и научната дейност на проф. Цветков.

   

   

  „Университетски архив“

   

  От началото на месец август 2016 г. „Център за документи и архивни фондове“ е включен в новосформираната структура „Център за книгата“ на НБУ и вече се нарича „Университетски архив“.

   

  Нов офис

   

  В средата на месец септември Университетски архив (УА) се премести в нов „прозрачен“ офис, като част от „Център за книгата“ към Администрация на Настоятелството на НБУ. Помещението се намира на партерния етаж на библиотеката, до гардероба.

   

  Национална конференция „Българските архиви – памет за бъдещето“

   

  На 7 октомври 2016 г. се проведе Национална конференция „Българските архиви – памет за бъдещето“, посветена на 65-годишнината на държавните архиви в България. Д-р Александра Трифонова от Университетския архив взе участие в конференцията с доклад на тема „Популяризаторската дейност на Центъра за документи и архивни фондове (Университетски архив от 01.08.2016 г.) на Нов български университет“.

   

  Представяне на книга

   

  На 10 ноември 2016 г. в Центъра за книгата бе Представена книгата „На Бога най-светлия син“ съдържаща текстове, посветени на живота, творчеството и документалното наследство на Димчо Дебелянов.

  Авторът, Надежда Александрова, е литературен историк. Работила е в Националния литературен музей, Столична библиотека и в Центъра за документи и архивни фондове (днес Университетски архив) на НБУ.

 • 2017 г.
 • Седми Атанас-Славови четения: Атанас Славов и кодовете на визуалното

  На 18 януари 2017 г. от 16.00 ч. в книжарницата на корпус 1 в Нов български университет се проведоха Седмите Атанас-Славови четения под надслов „Атанас Славов и кодовете на визуалното“, организирани от Департамент „Нова българистика“ и Център за книгата. Съпътстващи събития на четенията бяха изложбата „Визуалните изкуства в личната библиотека на писателя Атанас Славов“, организирана от Библиотеката на НБУ и презентация на материали от архива на Славов, съхранявани в Университетския архив на НБУ и свързани с дейността му на изкуствовед, сценарист и художник. Водещ на събитието беше доц. д-р Йордан Ефтимов, а дискутанти – доц. д-р Светла Христова, проф. Михаил Неделчев и Иван Звънчаров.

   

  Представяне на сборник за проф. Петър Мутафчиев

  На 21.03.2017 г. в Центъра за книгата на НБУ беше представен сборникът „Историкът Петър Мутафчиев като изследовател, гражданин и човек“, включващ материалите от проведената юбилейна научна конференция, посветена на 130-годишнината от рождението на учения. Като съпътстващо събитие на представянето на сборника, Библиотеката и Университетски архив на НБУ организираха изложба със заглавие „Проф. Петър Мутафчиев – живот и дело“, както и презентация на архивни материали от фонда на проф. Петър Мутафчиев.

   

  Материали от Университетския архив участваха в изложба

  В началото на месец май Университетският архив на НБУ участва с материали от личния фонд на проф. Александър Фол в изложба, посветена на 40-тата годишнина на Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена. Изложбата беше открита на 4 май 2017 г. от 17.30 часа в галерия „Средец” на Министерството на културата, а неин автор и куратор е г-жа Галина Пиндикова.

   

  Изложба (Не)познатият проф. Пламен С. Цветков

  На 11 май 2017 г., по време на  представянето в книжарницата на Центъра за книгата на последния том пети „Кой кого?“ от многотомното издание „Под сянката на Сталин и Хитлер“ с автор проф. Пламен Цветков, беше представена изложбата „(Не)познатият проф. Пламен С. Цветков“. Целта на изложбата беше да представи пред публиката непознати моменти от биографията на проф. Пламен С. Цветков – негови ученически и студентски текстове, участието му в театрална трупа, плановете му за подземна железница в София от 60-те години на 20 в. и т. н.

   

  Изложба НБУ чете

  На 10 юли 2017 г. беше експонирана изложбата „НБУ чете“ – разположена на открито в двора на университета, на алеята пред Аулата. Включва снимки от премиери на университетски издания и други книги, семинари, срещи и дискусии, пространства за четене в библиотеката, аудитории с експозиции, посветени на видни фигури на българската наука и култура, чиито архиви се съхраняват в НБУ.

  Изложбата беше посветена на една година от създаването на Център на книгата и юбилеите на университетските звена към него – Библиотека, Издателски център, Университетски архив и книжарници.

               

  Ново постъпление в Университетския архив

  В средата на месец юли 2017 г. наследниците на литературния критик и историк Малчо Николов (1883–1965) дариха на НБУ личния му архив. Сред постъпилите за съхранение в Университетския архив на НБУ документи са негови и на семейството му лични документи, материали, свързани с неговата научна и творческа дейност, кореспонденция, внушителна колекция от фотографии, както и ценни книги с посвещения от личната му библиотека.

   

  Допълнителни материали за проф. Мирослав Янакиев

  На 30 септември 2017 г. в Университетски архив постъпиха архивни материали на проф. Мирослав Янакиев, които бяха намерени  в едно от жилищата в които той е живял. С помощта на г-н Александър Иванов (сътрудник на проф. Янакиев през годините) бяха открити ценни работни материали на видния лингвист от периода на  50-те и 60-те години на ХХ-ти век, които допълват дарените на НБУ документи от неговата дъщеря Мирена Янакиева през 2015 г.

   

  Надежда Александрова с награда за хуманитаристика

  На 1 ноември 2017 г., в Деня на народните будители, Портал „Култура“ връчи за четвърта година наградите си за принос в областта на литературата и хуманитаристиката.

  Специалната награда бе присъдена на Надежда Александрова заради литературоведските ѝ изследвания върху Николай Лилиев и Димчо Дебелянов, както и за цялостната ѝ плодотворна дейност като директор на Столичната библиотека, Националния литературен музей и Университетския архив на Нов български университет.

   

  Кръгла маса „50 години български превод на „Критика на чистия разум“ от И. Кант“

  На 13 ноември 2017 г., в книжарницата на Центъра за книгата на НБУ, се проведе кръгла маса посветена на значимо за българската наука и култура събитие – навършването на 50 години от превода на български език, направен от проф. Цеко Торбов, на „Критика на чистия разум“ от Имануел Кант . Целта на срещата беше да се обсъдят проблеми от Кантовата трансцедентална философия и да се припомни преводаческият подвиг на проф. д-р Цеко Торбов. С изказвания се включиха: чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов (ИИОЗ-БАН), проф. д-р Христо Тодоров (НБУ), доц. д-р Ясен Захариев (НБУ), доц. д-р Христо Стоев (СУ „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Ивайло Димитров (ИИОЗ-БАН), доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ-БАН), гл. ас. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), гл. ас. д-р Христо Гьошев (НБУ), д-р Вера Любенова (Център за книгата, НБУ) и д-р Александра Трифонова (Център за книгата, НБУ).

  Като съпътстващо събитие Университетският архив представи документална изложба „Пътят на проф. Цеко Торбов към Кант“.

     

  Още една книга от архива

  На 14 ноември 2017 г., в книжарницата на корпус I на НБУ,  беше представена книгата „Иван Богданов. За критическия дух. Критика и публицистика. 1945-1946”, издание на „Кралица Маб“, департамент „Нова българистика“ и Университетски архив на НБУ.

  През последните 15 години архивните документи на Иван Богданов са дигитализирани и проучвани от специалистите на Университетския архив на Нов български университет. След преглед на ръкописите му, сред които е и списък на неговите публикации от 1939 до 1964 г., бяха открити и подготвени за публикуване текстовете, влизащи в този сборник.

  Подредбата на статиите в тематични кръгове, тяхната научна редакция и критическите приложения са дело на съставителите проф. Михаил Неделчев и доц. Пламен Дойнов от департамент „Нова българистика“ в НБУ, а консултант архивист е Иван Звънчаров.

  Водещ на събитието беше доц. Пламен Дойнов, дн, а дискутанти – проф. Михаил Неделчев, проф. Николай Аретов, дн, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел и Иван Звънчаров.

   

  Материали от Университетския архив включени в изложбата „Черно и бяло“

  Сред дарените от проф. Магдалина Станчева на Нов български университет материали са и няколко работи на проф. Васил Захариев (1895–1971) – български график и изкуствовед, считан за основоположник на българската графика. Една от най-емблематичните творби на проф. Васил Захариев – „Маринчо Бинбелов – Страшния“ от 1935 г., която се съхранява в Университетския архив на НБУ, беше включена в изложбата „Черно и бяло“, организирана от Музея на НБУ. Графиката е сред най-популярните произведения на проф. Захариев и е част от колекциите на много български и чуждестранни галерии, но точно този екземпляр, дарен от проф. Магдалина Станчева на Нов български университет, се експонира за първи път. Изложбата беше открита в експозиционната зала на Музея на 19 декември 2017 г.