facebook

Университетски архив

Проф. Александър Фол

Проф. Александър Фол

Роден е в София на 3 юли 1933 г. в семейството на режисьора и драматурга Николай Фол и писателката Вера Бояджиева-Фол. През 1957 г. завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където изучава и класическа филология (дипломира се по втората си специалност през 1959 г.). Ал. Фол остава в СУ и след завършването на образованието си – от 1959 г. е асистент в катедрата по стара и средновековна обща история на тогавашния Философско-исторически факултет, през 1972 г. е избран за доцент, а три години по-късно и за професор. В периода 1979–1987 г. оглавява катедрата по стара история и тракология в Историческия факултет на СУ; от 1991 г. започва да изнася лекции по история на античната култура в катедрата по културология на Философския факултет пак там. 1999 година бележи началото на преподавателската му дейност в Нов български университет, който през 2003 г. го удостоява с титлата „почетен професор“.

През 1972 г. Ал. Фол основава Института по тракология към Българската академия на науките, негов директор е до 1991 г.

Активно се включва в работата на историко-археологическата експедиция „Аполония-Странджа“, започнала през 1972 г., а също и в проектите с чуждестранно участие „Ковачево“, „Драма“, „Дядово“, „Юнаците“ и др.

В библиографията му присъстват близо 400 научни труда – монографии, студии, статии и др. в областта на тракийската история и култура, сред които изпъкват „Тракийско военно изкуство“ (С., 1969), „Демографска и социална структура на древна Тракия (I хил. пр. н. е.)“ (С., 1970), „Политическа история на траките. Краят на второто хилядолетие до края на пети век пр. н. е.“ (С., 1972), „Тракия и Балканите през ранноелинистическата епоха“ (С., 1975), „Тракийският орфизъм“ (С., 1986), „Политика и култура в древна Тракия“ (С., 1990), „Тракийският Дионис. Част първа: Загрей“ (С., 1991) и „Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий“ (С., 1994), „История на българските земи в древността до края на III в. пр. Хр.“ (С., 2008) и др.

Освен като учен Ал. Фол е известен и като политически и държавен деец. През периода 1974–1980 г. е заместник и първи заместник-председател на Комитета за култура, а от 1980 до 1986 г. заема поста министър на просветата. В качеството си на депутат участва и в работата на VIII Народно събрание (1981–1986).

Изтъкнатият български познавач на историята и културата на траките умира в София на 1 март 2006 г.

 

Първото постъпление на документи от личния архив на проф. Александър Фол – дарение от съпругата проф. Валерия Фол и дъщерята Александра Фол – е от юни 2008 г. Оттогава до настоящия момент фондът периодично се попълва. Прегледаните и систематизирани досега материали могат да бъдат отнесени към следните раздели: „Документи от научна дейност“, „Документи от служебна и обществена дейност“, „Илюстративни материали“ и „Документи на близки и роднини“.

В първия раздел специално място заемат авторските научни текстове – статии, лекции и доклади, сред които ще отбележим „Проблемът за трерите“, „Съществуват ли трери в кимерското културно пространство“, „Трако-пеонско политическо единство до III в. пр. н. е.“, „Идеи във видове време“, „Тракийската тетрада“, „Три гледни точки“ и др. Друга интересна подчаст са рецензиите на проф. Ал. Фол за трудове на български учени. В раздела се включват и документи, засягащи издаването на списание „Орфей“ („Orpheus – Journal of Indo-European and Thracian Studies“). Сред предадените за съхранение материали от научната дейност на проф. Ал. Фол има и важни свидетелства за участието му в работата на Фондацията за издаване на Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Съществен компонент от постъпленията са отчетите и съпътстващите ги документи от археологическите експедиции в Драма и Ковачево, както и снимките от разкопките на Татул и Перперек.

Към втория раздел се отнасят документи, свързани с дейността на фонд „1300 години България“.

На съхранение в Университетския архив постъпват множество снимки, увековечили образа на проф. Ал. Фол в различни ситуации – със семейството, с приятели и колеги, по време на научни и обществени прояви и др.

В архива на видния наш траколог се откриват и документи, свързани с баща му Николай Фол - известен писател и театрален режисьор.

 

Съвместна ззложба между НБУ и ИБЦТ по повод 85-годишнината от рождението на проф. Александър Фол. 2018 г. Тук, тук и тук.